دسته: اینترنت اشیاء

کاربرد اینترنت اشیا در زندگی روزمره

پیشرفت روزافزون اینترنت، سبب گسترش ابزارهای کنترلی و کاربردی بسیاری شده است و در کنار آن مفاهیم جدیدی نیز مانند اینترنت اشیاء به تمام دنیا معرفی شده است. بستر اینترنت به دلیل قابلیت کنترل از راه دور و ترکیب آن با هوش مصنوعی می‌تواند مسائل بسیار بزرگی را در جامعه رفع کند، اما بهتر است […]
lightbox