دسته: برنامه و اپلیکیشن

داستان شکل گیری اسنپ در ایران و 3 مشکل آن

شکل گیری اسنپ در ابتدا مانند بسیاری از استارتاپ ها با تعداد کمی از افراد شروع شد. تعداد این افراد به پنج نفر هم نمی رسید. پس از پنج سال که توانست تعداد کارمندان بسیار بیشتری داشته باشد و تعداد رانندگانی که با این سیستم کار می کنند نیز به طور قابل قبولی افزایش یابد. […]

امن ترین پیام رسان سال 2021 کدام است ؟

همه ما مکالمات خصوصی داریم که می خواهیم از آن ها محافظت کنیم! چه یک داستان بد باشد، چه شایعات مربوط به دفتر کار و چه احساساتی که با دیگران به اشراک می گذارید، به هیچ وجه دوست ندارید که کسی پیام های شما را ببیند یا اینکه از آن ها برای تبلیغات استفاده شود. […]
lightbox